top of page

Privacybeleid

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd en uw privacy wordt gerespecteerd. In deze algemene privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Auticoach Marijke houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

Dit brengt o.a. met zich mee dat wij:

 • uw gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken.

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • erover waken dat uw gegevens juist zijn

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens;

 • technische en organisatorische maatregelen hebben genomen die
  de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgen;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
  wijzen en deze rechten respecteren.

   

Wie een beroep doet op de dienstverlening van Auticoach Marijke ontvangt een meer uitgebreide privacyverklaring op maat. Bovenstaande principes zijn daarin verwerkt.

Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen via mail: info@auticoachmarijke.be

bottom of page